• Tip:
  • Prosječna Ocjena:

koraci

Odakle krenuti i koraci rehabilitacije?

Nakon saznanja da je kod tebe prisutna dijastaza, slabost ili napetost mišića zdjeličnog dna ili čak i udružene komplikacije, zanima te odakle krenuti i kako znati koji su svi potrebni koraci?

Jedna od najčešćih grešaka je prebrzo kretanje sa vježbama bez savladavanja osnova ali krenimo od početka…

Pomaknite se do vrha